Åkern 2

Åkern 2

Fastigheten är belägen i södra delen av Nora tätort, cirka 1,5 km från stadens centrum. Omgivningen består av grupphusbebyggelse och småhus. Samtliga lägenheter har uteplats alternativt en stor balkong.

Byggår: 1989

Fasad: Träpanel

Uppvärmning:  Luftburen elvärme med återvinning

Totalt kvm: 3365 kvm

Tomtarea: 10337 kvm

Antalet våningar: 2

Antalet lägenheter: 48 st.

Antalet ettor: 0 st

Antalet tvår:  26 st

Antalet treor: 16 st

Antalet fyror: 6 st

Antalet femmor: 0 st

Aktuellt

Rutstaden fastigheter har under våren och sommaren genomfört omfattande renoverings arbeten både på tak, fasader och inne i lägenheter. Vårt mål är att ständigt fortsätta och förbättra fastigheternas skick och dragningskraft.

Nu när hösten och vintern kommer så kommer mer energi att läggas på renovering inomhus och vi arbetar efter en långsikt plan där vi prioritera efter behov.

Läs mer